Dotace pro začínající včelaře ve Středočeském kraji

09.11.2010 11:22

Žádosti o dotaci je možné podat v termínu od 30. listopadu 2010 (9:00) do 15. ledna 2011 (12:00). Žádost se podává elektronicky prostřednictvím internetové aplikace na adrese https://dotace.kr-stredocesky.cz a zároveň písemně na formuláři vytvořeném touto aplikací. Pro fyzické osoby je maximální výše dotace 10 tis. s minimální spoluúčastí 5% a pro spolky občanská zdruzení apod. 10 - 50 tis. rovněž se stejnou spoluúčastí. Bližší info na stránkách Středočeského kraje https://dotace.kr-stredocesky.cz a konkrétní výzva na adrese https://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/stredocesky-fond-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi/aktuality/vyhlaseni-vyzvy-pro-podavani-zadosti-o-dotace-z-fondu-stredoceskeho-kraje-pro-rok-2011.htm?pg=1

Kontakt

Pavel Novosád

dasovon@seznam.cz

Přísecká 109
Dolní Kralovice
257 68

+420 733 755 653

Vyhledávání